ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý vị đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham quan Website Batdongsan.ooo cũng như sử dụng các dịch vụ trên trang Web. Xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào Website Batdongsan.ooo sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thỏa thuận truy cập Website Batdongsan.ooo.


Điều khoản Thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa Batdongsan.ooo với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng Website Batdongsan.ooo (được gọi chung là "Người sử dụng” hoặc "Quý vị").

Batdongsan.ooo là Website được thiết kế cho phép thông tin về bất động sản và các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin quảng cáo nhu cầu Mua/Bán/Thuê/Cho Thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. Batdongsan.ooo chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên Website của Batdongsan.ooo mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin quảng cáo Mua/Bán/Thuê/Cho Thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

1. Trách nhiệm của người sử dụng
Quý vị đồng ý chỉ truy cập và dùng Website Batdongsan.ooo với các mục đích hợp pháp. Quý vị có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc Quý vị sử dụng Website Batdongsan.ooo, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới Website Batdongsan.ooo, (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, Quý vị nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của Quý vị tới Website Batdongsan.ooo.

2. Hạn chế đối với người sử dụng
Truy cập tới Website Batdongsan.ooo, Quý vị đồng ý sẽ không:
•    Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Webiste Batdongsan.ooo;
•    Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
•    Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Batdongsan.ooo quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Batdongsan.ooo;
•    Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;
•    Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
•    Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
•    Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của Quý vị; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới Website Batdongsan.ooo;
•    Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;
•    Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;
•    Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà Quý vị không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
•    Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Quý vị hay các dịch vụ trực tuyến;
Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép Website Batdongsan.ooo, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của Quý vị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Chấm dứt
Quyền duy nhất của Quý vị khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của Website Batdongsan.ooo trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới Website Batdongsan.ooo. Website Batdongsan.ooo có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của Quý vị đến tất cả hay phần bất kỳ của Website Batdongsan.OOO mà không thông báo với các hành động khi Batdongsan.ooo tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà Website Batdongsan.ooo đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến Website Batdongsan.ooo và những người sử dụng khác.

Website Batdongsan.ooo với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, Quý vị không còn được phép truy cập đến Website Batdongsan.ooo nữa.


Xin chân thành cám ơn Quý vị đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, một lần nữa cám ơn Quý vị đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên Website Batdongsan.ooo sẽ hữu ích đối với Quý vị. Website Batdongsan.ooo là kênh thông tin sẽ hổ trợ Quý vị trong việc Mua/Bán/Thuê/Cho Thuê Bất động sản khi Quý vị cần.

Batdongsan.ooo